undefined第四七象 庚戍 坎下乾上 訟

讖曰:
   偃武修文 紫薇星明

   匹夫有責 一言為君

頌曰:
   無王無帝定乾坤 來自田間第一人

   好把舊書多讀到 義言一出見英明

    全站熱搜

    萬南海 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()